Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Podane przez Użytkowników dane osobowe, firma Dawkor.pl gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Administratorem tych danych jest firma Dawkor Tomasz Sokołowski. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę Dawkor Izabela Sokołowskaw celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży oraz archiwizacji. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, nie będzie otrzymywał od firmy Dawkor.pl informacji marketingowych. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Dawkor.pl. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów i usług własnych serwisu oraz firm pośredniczących, np. Biuro rachunkowe przy wyborze faktury, jak i firm kurierskich celem dostarczenia towaru. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Firma Dawkor.pl zapewnia użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Firma  Dawkor.pl należycie chroni gromadzone dane osobowe poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 

 

W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem stosuje się prawo polskie.